شیر کشویی زبانه لاستیکی
شیر کشویی زبانه فلزی
شیر پروانه ای فلنج دار
شیر پروانه ای فلنج دار
شیر پروانه ای ویفری
شیر پروانه ای ویفری
شیر یکطرفه وزنه ای
شیر یکطرفه دریچه ای
شیر یکطرفه سوپاپی فنردار
(بدنه کوتاه) شیر یکطرفه سوپاپی فنردار
شیر کنترل اتوماتیک فشاور شکن
شیر کنترل اتوماتیک فشار شکن و کنترل ورودی
شیر کنترل اتوماتیک فشار شکن و کنترل ورودی
شیر کنترل پمپ
شیر کنترل پمپ
شیر اطمینان (رها کننده)
شیرکنترل دبی
شیرکنترل دبی
شیر کنترل اتوماتیک اطمینان (ضربه قوچ)
شیر کنترل اتوماتیک اطمینان (ضربه قوچ)
شیر کنترل اتوماتیک قطع کن اضطراری (شکستگی لوله)
شیر کنترل اتوماتیک قطع کن اضطراری (شکستگی لوله)
شیر کنترل اتوماتیک کنترل سطح
شیر کنترل اتوماتیک کنترل سطح
شیرهای سوزنی
شیرهای سوزنی
شیر هاول بانگر
شیر هاول بانگر
شیر گلوب سوپاپی
شیر گلوب سوپاپی
شیر گلوب
شیرگلوب
شیر غلافی
شیر توپی
شیر هوای تک محفظه - دو روزنه
شیر هوای تک محفظه - دو روزنه
شیر هوای فاضلابی
شیر هوای خلاء شکن
شیر آتش نشانی دفنی
شیر آتش نشانی دفنی
شیر آتش نشانی ایستاده
fa_IRPersian