رفع ضعف فشار آب شرب روستاي سوستان شهرستان لاهیجان

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت وسومین همایش مدیریت مصرف آب

مهرماه امسال برگزار می شود؛
اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب نهم تا یازدهم آذرماه سال جاری برگزار می شود.
این همایش بارویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت آب، توسط انجمن آب و فاضلاب ایران در تهران برگزار می شود.
تاثیر تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی، تاثیر زیست محیطی پساب دستگاه های آب شیرین بر کیفیت آب، هدررفت واقعی، ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد در شبکه های توزیع آب، مدیریت هوشمند شبکه‎های توزیع آب، کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت، مدیریت و بازیافت زهاب های کشاورزی، رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب، از جمله محورهای این دو همایش است که به صورت همزمان برگزار می شود.
همچنین از دیگر محورهای این همایش ها می توان به فناوری های نو در حوزه بازیافت، استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب، اقتصاد و کیفیت آب، پایش کیفی اکوسیستم ها، مدیریت هوشمند کیفیت آب، فناوری های نو در حوزه بازیافت، پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی، مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب، استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن، آلاینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی و پساب، مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت، ارزیابی و آسیب شناسی روش های جایگزین در مدیریت کیفیت آب، برنامه ایمنی آب، مدیریت مصرف آب، اثر ویروس کرونا بر آب و پساب و پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب اشاره کرد.
علاقه مندان به شرکت در این دو همایش می توانند مقالات خود را حداکثر تا پانزدهم مهر ماه جاری به نشانی تهران، خیابان انقلاب، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ارسال کنند.

همایشش